Informace pro rodiče

Základní informace pro rodiče. Soubor je ve formátu PDF.

Závazná přihláška

Závazná přihláška na tábor 2022. Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete na kontaktní emailovou adresu.

List účastníka

List účastníka, prohlášení rodičů, popř. zákonných zástupců dítěte o jeho zdravotní způsobilosti. Vyplněný, podepsaný a s kopií kartičky zdravotní pojišťovny odevzdáte list při odjezdu dítěte na tábor.

Osvědčení o zdravotní způsobilosti

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který nechte potvrdit dětským lékařem a pošlete společně s přihláškou. Soubor je ve formátu PDF.

Seznam oblečení a vybavení na tábor

Soubor je ve formátu DOC (Word).