Je půl osmé ráno a služba hlásí budíček. Služba, to je vždy jeden oddíl, který se pomáhá starat o chod tábora. Služby se střídají, aby vše bylo spravedlivé a nikdo si nemohl stěžovat. Protáhnout se na krátké rozcvičce, vyčistit zuby, poklidit ve stanu a hurá na snídani! Chleba, rohlík, co je komu libo. Jen abych měl dost síly na všechny hry a aktivity alespoň do oběda. 

Po snídani se píská ranní nástup, na kterém se dozvíme, co budeme dělat. A hurá na dopolední zaměstnání. Ne že bychom snad pracovali, ale dozvídáme se spoustu zajímavých věcí z přírody a tábornického života. Jak správně vázat uzle, jak se dorozumívat morseovkou, jak správně připravit oheň, jak se vydat na cestu s buzolou a mapou nebo jak poznat obyvatele lesů a rostliny, kterých je všude spousta. Součástí jsou různé hry a poznávací soutěže, takže se člověk vůbec nenudí!

Protože se nic nemá přehánět, stihneme do oběda také jednu z her, která se započítává do CTH. To je zkratka pro celotáborovou hru, jejímž vítězem je ten oddíl, který za čtrnáct dní nastřádá nejvíc bodů ze soutěží dílčích, které jsou náplní všech dnů. Některé jsou běhací, další vyráběcí, u jiných zase musíme myslet a využívat znalosti, které jsme se naučili. Samozřejmě že nám z toho pěkně vyhládne, takže se těšíme na oběd.

Po dobrém jídle dobrý odpočinek. A tak nechybí polední klid, při kterém odpočíváme, relaxujeme a když je hezky, tak se koupeme. A hurá, už je tady pošta z domova! Takže chvilku odpočinku můžu využít i k tomu, abych napsal odpověď, jakže se tu všichni máme.

Už se ale zase něco chystá. Další hra, která baví každého tak, že nikdo nechce skončit. Jenže když už víme, že nás čeká další a určitě přinejmenším stejně dobrá, rádi pokračujeme ve sbírání bodíků zase jinde. Celé odpoledne strávíme na louce a v lese, a tak nikomu nepřijde, že už je vlastně čas na večeři.

Zase nám kuchaři ukuchtili takovou dobrotu, že se snad ani nehnu. Do stanu se ale ještě dostanu a užívám si chvilky volna. Do večerky stihneme ještě spoustu her a srandy a když už se setmí, jdeme na kutě. Nejdřív ale vyčistit zuby a poslechnout si písničku na dobrou noc od našich vedoucích. A pak už krásně spíme, jako když vás do vody hodí…

Takhle nějak to tedy na táboře vypadá. Nejúžasnější na tom všem je ale to, že šlo o popis jednoho jediného dne. A teď si představte, že těch dní je čtrnáct! Čtrnáct dní plných nejrůznějších her, soutěží a nekončící zábavy. Navíc v krásné, člověkem téměř netknuté přírodě. Nedivte se tedy, že se sem chtějí všichni vracet – jak vedoucí, tak děti.

Vedoucí pracující přímo s dětmi získali osvědčení Kvalifikace oddílového vedoucího či hlavního vedoucího akreditované Ministerstvem školství ČR. Většina z nás tvoří táborové osazenstvo již od dětských let a zároveň pevné jádro naší táborové skupiny, které se o tábor stará celoročně. Vedoucí jsou dětem k dispozici doslova ve dne v noci a dokážou si vždy poradit. Znají tábor a jeho chod skrz naskrz z pohledu dítěte i vedoucího. Velmi oblíbení jsou samozřejmě kuchaři a nezbytný zdravotník, který dohlíží na to, aby se nikomu nic nestalo.